Tất cả danh mục

 • Tất cả danh mục
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùias
 • Khí Công Nghiệp
 • Khí Tinh Khiết
 • Khí Y tế
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùi
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùias
 • Khí Công Nghiệp
 • Khí Tinh Khiết
 • Khí Y tế
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùi
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùias
 • Khí Công Nghiệp
 • Khí Tinh Khiết
 • Khí Y tế
 • Bếp Gas & Bếp Điện Từ - Máy hút mùi

Khí hỗn hợp phân tích trong y tế


Availability: In Stock

Khí hỗn hợp phân tích trong y tếTìm hiểu thông tin sản phẩmSử dụng trong trung tâm, phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi, tế bào, trong phân tích sinh hóa như phân tích máu, nước tiểu . . .Ứng dụng cụ thể một số loại khí đặc biệt cung cấp cho quá trình phâ...



Khí hỗn hợp phân tích trong y tế




Tìm hiểu thông tin sản phẩm

Sử dụng trong trung tâm, phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi, tế bào, trong phân tích sinh hóa như phân tích máu, nước tiểu . . .

Ứng dụng cụ thể một số loại khí đặc biệt cung cấp cho quá trình phân tích trong y tế như sau:


 

Hỗn hợp khí, tỷ lệ thành phần%

Kích cỡ chai chứa, Lít

Màu chai

&a

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad            Good